Actualitat  


Agenda  

Dijous, 27 d'abril del 2017, a les 16 - 19
Dimecres, 3 de maig del 2017, a les 16:30 h-20h

Copyright © 2017 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu