Agenda  

De l'1 de juliol al 30 de novembre del 2016, a les 23:59
Més informació

Segueix-nos Segueix-nos Canal multimèdia Canal multimèdia

Copyright © 2016 Fundació Princesa de Girona
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Edifici Centre d'Empreses - GIROEMPRÈN)
C. Pic de Peguera, 11, B·2·12   17003 Girona   (Spain)   Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu