S. M. els Reis celebren la trobada amb premiats de la FPdGi

28/06/2018

Copyright © 2019 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org