Jornades d'Educació Emprenedora de la FPdGi (Girona, 24 - 26 /01/2012)

24/01/2012

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org