Close Encounters 2014
26/06/2014

Close Encounters: trobades amb ponents, premiats, patrons i consell assessor FPdGi

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org