• Projectes
 • /
 • Aliança per a la Formació Professional Dual

Ocupabilitat

Aliança per a la Formació Professional Dual

L’Aliança per a la Formació Professional Dual té l’objectiu de crear una xarxa estatal d’institucions i empreses compromeses amb el desenvolupament de la formació professional dual de qualitat a Espanya, a més d’aglutinar les millors iniciatives i experiències que s’estan duent a terme en aquest àmbit

L’Aliança és una xarxa professional d’institucions i empreses compromeses amb el desenvolupament de la formació professional dual de qualitat a Espanya, impulsada per la Fundació Bertelsmann, conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Cambra de Comerç d’Espanya.

La creació d'aquesta xarxa té per objectiu millorar l’ocupabilitat dels joves espanyols, afavorir que les empreses trobin professionals amb una formació ajustada a les seves necessitats reals i aglutinar les millors iniciatives i experiències que s'estan duent a terme en benefici de tots.

Més enllà d'aquests propòsits globals, l'Aliança per a la Formació Professional Dual promou quatre objectius específics i estratègics:

 • Construir un model de FP Dual de qualitat.
  Estendre el model de FP Dual garantint la qualitat de l'aprenentatge en les empreses.
 • Implicar a les PIMES en la FP Dual.
  Crear la col·laboració i el suport necessari per fer possible que les petites i mitjanes empreses se sumin a la FP Dual i ofereixin places d'aprenentatge.
 • Millorar el marc legal i jurídic existent.
  Aconseguir que l'experiència de les empreses, centres i institucions en la implantació de la FP Dual serveixi per revisar i millorar la regulació estatal i autonòmica existent.
 • Augmentar el prestigi social de la FP, i concretament de la FP Dual.
  Fomentar que el model d'aprenentatge de la FP Dual sigui valorat i adoptat per la societat en general i per les empreses en particular.

Copyright © 2019 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org