Campus de Lideratge Júnior

El programa impulsa el creixement personal i professional dels joves amb esperit emprenedor i amb una clara inquietud per construir un món més just.

El 2017, la Fundació Princesa de Girona, en línia amb la seva missió de dotar els joves de les eines necessàries per construir un futur millor tant per a ells mateixos com per a la societat en què viuen, va posar en marxa un programa de lideratge l’objectiu central del qual és donar suport, impulsar, acompanyar i accelerar el creixement personal i professional de joves amb potencial de desenvolupament i amb voluntat de lideratge i transformació. 

L'última edició del Campus, celebrada aquest 2019, s'ha centrat en facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament de competències de lideratge a través d’un programa altament innovador, «Do good to do well», orientat a canviar el paradigma del creixement. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 
Impulsar una nova generació de líders al món. Un paradigma diferent de creixement i lideratge en qualsevol tipus d’organització i en qualsevol camp professional. 

Descobrir els principis que fan del lideratge quelcom d’excepcional que impulsa els joves a construir un futur millor. 

Investigar empreses i líders que ja es guien pel principi do good to do well amb l’objectiu d’aprendre’n i de portar-ho a terme. 

 

Copyright © 2019 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org