Emprenedoria

Educar el Talent Emprenedor

Aquest programa té l'objectiu de conscienciar, fomentar i orientar l'educació emprenedora com un aspecte clau per al futur dels joves

El programa Educar el talent emprenedor de FPdGi persegueix el repte de introduir la competència d'Aprendre d’Emprendre en la pràctica ordinària dels docents i així configurar autèntiques Escoles Emprenedores en les quals l’emprenedoria sigui un cinquè pilar en l'educació com ja ho són les competències d'Aprendre a Conèixer, Aprendre a Fer, Aprendre a Ser i Aprendre a Conviure.

L'ensenyament per competències és un instrument idoni per entrenar i desenvolupar de manera sistemàtica totes aquestes habilitats en la persona, i pel que fa a la Competència d'Aprendre a Aprendre, exigeix el desenvolupament de la capacitat de pensar de forma crítica, creativa i rigorosa.

El Programa opta per les denominades Metodologies Actives, que posen el pes de l'aprenentatge en el propi alumne, i en les quals el rol del professor canvia substancialment. La seva tasca no és tant durant la sessió sinó en la planificació i reflexió prèvia perquè els alumnes de manera més autònoma puguin construir aprenentatge. En concret, s'aborden tres metodologies actives: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge de servei i l'elaboració de projectes d’emprenedoria ètica,  per la seva potencialitat a l'aula per entrenar els aprenentatges vinculats al talent emprenedor.

L'altre gran pilar del Programa radica en la definició de diversos sistemes d'avaluació, en els quals els professors adopten el rol d'entrenadors de processos d'aprenentatge dels seus alumnes. L'aplicació sistemàtica d'eines produeix resultats evidents en la millora de l'aprenentatge dels alumnes.

Copyright © 2019 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org