Emprenedoria

Educar el Talent Emprenedor

Aquest programa té l'objectiu de conscienciar, fomentar i orientar l'educació emprenedora com un aspecte clau per al futur dels joves

El programa Educar el talent emprenedor de FPdGi persegueix el repte de introduir la competència d'Aprendre d’Emprendre en la pràctica ordinària dels docents i així configurar autèntiques Escoles Emprenedores en les quals l’emprenedoria sigui un cinquè pilar en l'educació com ja ho són les competències d'Aprendre a Conèixer, Aprendre a Fer, Aprendre a Ser i Aprendre a Conviure.

L'ensenyament per competències és un instrument idoni per entrenar i desenvolupar de manera sistemàtica totes aquestes habilitats en la persona, i pel que fa a la Competència d'Aprendre a Aprendre, exigeix el desenvolupament de la capacitat de pensar de forma crítica, creativa i rigorosa.

El Programa opta per les denominades Metodologies Actives, que posen el pes de l'aprenentatge en el propi alumne, i en les quals el rol del professor canvia substancialment. La seva tasca no és tant durant la sessió sinó en la planificació i reflexió prèvia perquè els alumnes de manera més autònoma puguin construir aprenentatge. En concret, s'aborden tres metodologies actives: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge de servei i l'elaboració de projectes d’emprenedoria ètica,  per la seva potencialitat a l'aula per entrenar els aprenentatges vinculats al talent emprenedor.

L'altre gran pilar del Programa radica en la definició de diversos sistemes d'avaluació, en els quals els professors adopten el rol d'entrenadors de processos d'aprenentatge dels seus alumnes. L'aplicació sistemàtica d'eines produeix resultats evidents en la millora de l'aprenentatge dels alumnes.

Descobreix tots els detalls del programa aquí

Llegir més [+]

L’evolució del programa des de els seus inicis

  • Llibre Blanc de la Iniciativa Emprenedora a Espanya. El punt de partida del programa d'educació emprenedora de la Fundació hem de situar-lo en l'elaboració i publicació d'aquest Llibre Blanc el 2011. En col·laboració amb ESADE i amb el suport de diverses institucions acadèmiques internacionals de primer ordre, el Llibre Blanc va constituir una eina fonamental que ha servit de guia pel desenvolupament de posteriors accions de la Fundació i d’element de reflexió per a moltes altres organitzacions.
  • I Jornades d'Educació Emprenedora. Es van celebrar el gener de 2012 i van servir per realitzar un mapa dels recursos existents a Espanya i per promoure una major interrelació i sinergies entre els assistents.
  • Informe Aprendre d’Emprendre: Com educar el talent emprenedor. Publicat el 2013, sorgeix de les I Jornades d'Educació Emprenedora i recull les experiències d'èxit realitzades a Espanya, extreu conseqüències pedagògiques i didàctiques de l'experiència acumulada per proposar criteris que permetin l'elaboració de nous programes i suggereix múltiples eines per poder avaluar els programes de promoció d'educació emprenedora. L'Informe es va distribuir als 30.000 centres educatius de tota Espanya.
  • Programa d'educació de docents. Des del 2013, s'ha dut a terme accions de formació en ciutats de 13 comunitats autònomes (Girona, Barcelona, València, Madrid, Sevilla, Santander, Múrcia, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Tenerife, Badajoz, Saragossa i Vic, entre d'altres) a 1.300 professionals de l'educació, la majoria docents, però també membres dels equips directius i de les administracions públiques i el Ministeri d'Educació, donant com resultat la implantació de 160 projectes d'educació emprenedora i impactant a més de 25.000 alumnes a les diferents escoles del país.
  • Sessions de sensibilització a més de 300 directius. També s'han dut a terme sessions de sensibilització a directius de centres educatius, principalment dels centres de procedència dels docents formats, amb l'objectiu d'oferir-los instruments per liderar el canvi i la transformació dels centres educatius.
  • II Jornades d'Educació Emprenedora, celebrades a Girona al febrer de 2014, i que varen comptar amb la participació de més de 300 persones, els principals agents espanyols en la matèria, una selecció de formadors i directius de centres que han participat en el projecte i amb aportacions d'experts internacionals de països on ja s'està funcionant amb el model “d’escola emprenedora”.

 

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona