Premis FPdGi, Emprenedoria

Premis FPdGi

Els guardons busquen reconèixer la trajectòria de joves d'entre 16 a 35 anys i a una entitat que hagin destacat per la seva capacitat emprenedora amb projectes innovadors

La FPdGi convoca anualment els Premis Fundació Princesa de Girona amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i la motivació necessàries per induir canvis en la societat.

En total es concedeixen cinc premis: quatre premis individuals a joves (entre els 16 i 35 anys) que emprenen i comencen una obra, un negoci o un afany, especialment si comporta dificultat o risc, i que, en fer-ho, són capaços d’induir de manera creativa canvis positius en la societat i a entitat que treballi a favor dels joves, especialment en el foment de l’esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la inserció laboral, l’educació i l’èxit escolar i la vocació i el talent. 

Els premis al detall

Premi Fundació Princesa de Girona Social (individual): Aquest guardó vol distingir joves emprenedors socials amb projectes que fomentin la integració de grups marginats o en risc d’exclusió.

Premi Fundació Princesa de Girona Recerca Científica (individual): El propòsit d’aquest guardó és premiar joves científics (inclosos els que treballin en el camp de les ciències humanes i socials) amb experiències o projectes de recerca que destaquin en la seva disciplina, que siguin emprenedors i innovadors i que ofereixin un potencial elevat de desenvolupament futur.

Premi Fundació Princesa de Girona Arts i Lletres (individual): Aquest premi vol distingir joves amb un talent i una obra prometedors en qualsevol disciplina de les arts i les lletres i que serveixin d’exemple i inspiració per a altres joves.

Premi Fundació Princesa de Girona Empresa (individual): L’objectiu d’aquest guardó és premiar joves amb iniciativa emprenedora en l’execució d’un projecte d’empresa original i viable. 

Premi Fundació Princesa de Girona EntitatEl propòsit d’aquest guardó és premiar la trajectòria destacada d’una entitat que treballi a favor dels joves i, especialment, en el foment del seu esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la inserció laboral, l’educació i l’èxit escolar i la vocació i el talent. 

 

La convocatòria dels Premis FPdGi 2016 es va obrir el 25 de juny i va quedar tancada el 30 de novembre de 2015. La comunicació oficial dels guanyadors de cada categoria es farà seguint la línia iniciada en anys anteriors, és a dir, en actes espaiats en el temps i en diferents ciutats espanyoles durant els mesos de març i maig. La cerimònia de llliurament dels premis se celebrarà el dia 1 de juliol a Girona.

Premiats 2016

- Luz Rello Sánchez, Premi FPdGi Social 2016

Sílvia Osuna Oliveras, Premi FPdGi Recerca Científica 2016

Andrés Salado Egea, Premi FPdGi Arts i Lletres 2016 ex aequo

- Elena Medel Navarro, Premi FPdGi Arts i Lletres 2016 ex aequo

Sergio Álvarez Leiva, Premi FPdGi Empresa 2016

- Fundación Tomillo, Premi FPdGi Entitat 2016

Copyright © 2016 Fundació Princesa de Girona
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Edifici Centre d'Empreses - GIROEMPRÈN)
C. Pic de Peguera, 11, B·2·12   17003 Girona   (Spain)   Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu