Guillermo Mínguez, Premi FPdGi Recerca Científica 2018 ex aequo

Ha estat distingit pel seu treball en el disseny de tamisos moleculars híbrids que permeten la síntesi de materials nanoestructurats a la carta. Es destaca l’impacte dels seus treballs en MOF (Metallic Organic Frameworks) magnètics, des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi. Els nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps com el medi ambient i l’energia.

Guillermo Mínguez Espallargas (1981) és llicenciat en Química per la Universidad de Sevilla i doctor per la University of Sheffield (Regne Unit). Actualment és investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, on lidera quatre projectes de recerca. La investigació del Dr. Mínguez Espallargas es dirigeix ​al desenvolupament de nous materials porosos conceptualment diferents dels ja existents, amb l’objectiu que siguin capaços d’emmagatzemar molt selectivament certs gasos i, per tant, que tinguin aplicació en la separació de gasos. La implementació de propietats magnètiques permet detectar la incorporació d’aquestes molècules de gas i desenvolupar sensors. Aquests èxits poden tenir un impacte positiu rellevant en àrees com el medi ambient o l’energia.

 

Copyright © 2019 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org