Comissió d'Auditoria i Compliment

Comissió d'Auditoria i Compliment

Està formada per un mínim de tres i un màxim d'onze membres. Té les funcions que s’estableixen en l’article 16 dels Estatuts Socials, entre les quals hi ha la supervisió de la formulació dels comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes extern i la supervisió de la seva actuació.

Sr. Jaime Carvajal Hoyos, President

Sra. Maite Barrera

Sr. Enric Brancós Núñez

Sr. Sebastián Escarrer Jaume

 

 

 

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org