• Comissió d'Auditoria

    Comissió d'Auditoria

Està formada per un mínim de tres i un màxim d'onze membres. Té les funcions que s’estableixen en l’article 16 dels Estatuts Socials, entre les quals hi ha la supervisió de la formulació dels comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes extern i la supervisió de la seva actuació.

Sr. Jaime Carvajal Hoyos, President

Sr. Enric Brancós Núñez

Sr. Sebastián Escarrer Jaume

Sr. Domènec Espadalé Vergés


Responsable del Servei d'Auditoria Interna: Sr. David Alonso Raluy.

 

Copyright © 2017 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu