Presidència d'Honor

Presidència d'Honor

S. A. R. la Princesa d'Astúries i de Girona
Presidenta d'Honor

M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya
Vicepresident d'Honor

 

 

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona