• Qui som
 • /
 • Informació econòmica i transparència

Informació econòmica i transparència

La Fundació Princesa de Girona, seguint el seu codi de transparència i bon govern, publica regularment, la seva informació econòmica i de bones pràctiques per posar-la a disposició de la ciutadania.

La Fundació Princesa de Girona, d'acord amb el mandat del seu Patronat i seguint les recomanacions d'institucions externes independents com la Fundación Lealtad, la Asociación Española de Fundaciones i la Fundación Compromiso y Transparencia, aplica mesures de transparència, publicitat i bon govern que, entre d'altres, suposen la publicació de la següent informació corporativa per a que estigui a disposició de tots els ciutadans que desitgin consultar-la:

 • Estatuts de la Fundació
 • Codi de Conducta de Patrons i Donants
 • Dotació inicial de la Fundació
 • Aportacions econòmiques anuals dels membres del Patronat
 • Política de contratació de proveïdors
 • Estatus fiscal de la Fundació conforme a la Llei 49/2002
 • Memòria fiscal de 2014 conforme a la Llei 49/2002
 • Memòria fiscal de 2015 conforme a la Llei 49/2002
 • Informe d'Activitat 2016

 

 

Copyright © 2018 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

 • Casa Real
 • Fundació Príncep de Girona