• Situació financera a 31/12/2015

    Situació financera a 31/12/2015

El patrimoni de la Fundació era, a data 31 de desembre de 2015, la quantitat de 0,59 milions d'euros. Els ingressos de la Fundació procedeixen de les aportacions anuals dels seus Patrons, que puntualment també realitzen aportacions addicionals finalistes per a projectes específics i dels rendiments del seu patrimoni.

El cost total de les activitats de la FPdGi va ascendir a 2,01 milions d'euros. El superàvit resultant - de 0,03 milions d'euros -, segons la legislació vigent, s'aplicarà al llarg dels quatre exercicis següents.

 

Copyright © 2017 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona