Agenda  

Dijous, 10 de desembre del 2020, a les 15 h.
Dijous, 11 de febrer del 2021, a les 19 h.

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org