Agenda  

Dijous, 13 de maig del 2021, a les 9 - 14 hores

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org