Formació «Com s'educa el talent emprenedor» a Santander (octubre 2018)

16/10/2018

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org