Sessió de mentoring grupal de «Rescatadors de talent». Novembre 2018

04/12/2018

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org