Trobada de l'European Youth Parliament a la seu de la FPdGi (març 2019)

08/03/2019

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org