Audiència a una representació del CEIP Andalusia, guanyador del Premi Escola Emprenedora

27/06/2019

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org