2a Reunió de la Comissió Delegada i de la Comissió d'Auditoria (Barcelona, 18/03/2010)

18/03/2010

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org