Kick-off meeting Apadrinant el Talent (19-21/11/2012)

19/11/2012

Presentacions del projecte a Girona, Barcelona i Madrid.

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org