El Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 2014
01/02/2014

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org