Jornada de bones pràctiques 'Aprendre d'emprendre: com Educar el Talent Emprenedor' a Vic
28/05/2015

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org