4a reunió del Consell Assessor de la FPdGi & reunió dels Jurats Premis IMPULSA 2012
21/05/2012

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org