PREGUNTES FREQÜENTS GENERACIÓ DOCENTS

01/02/2021

1- On puc trobar tota la informació del programa «Generació docents»? 

Tens disponible tota la informació del programa al nostre web . Per preparar la teva candidatura, llegeix detingudament les bases de la convocatòria. Ja veuràs que el procediment de presentació de la sol·licitud és senzill. Per informar el teu coordinador de pràctiques o un altre docent de la teva universitat, pots enviar-los la Guia de tutors de pràctiques i mestres mentors 2021-2022 . 

Si després de consultar aquesta informació encara tens dubtes o necessites ajuda, estem a la teva disposició a: 

generaciondocentes@fpdgi.org 
972 410 248 

2- Amb quins graus universitaris és compatible «Generació docents»? 

Poden participar-hi estudiants de graus que permetin exercir com a docent en les etapes d’educació infantil i primària. Queden exclosos els graus de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, que habiliten especialment per desenvolupar funcions d’orientació educativa o per exercir en altres etapes educatives i que, en conseqüència, no són actualment el focus de formació i suport del programa «Generació docents». 

3- Què ofereix «Generació docents» als estudiants? 

 • Una estada de quatre mesos en una escola rural de referència, per aprendre d’una manera activa, significativa i transversal en un entorn en què la baixa ràtio afavoreix l’experimentació i la pedagogia activa.
 • Conèixer la realitat socioeducativa d’un territori diferent a la comunitat autònoma d’origen. 
 • Participar en un procés formatiu i experiencial previ al pràcticum que permet a l’estudiant integrar-se en una comunitat activa d’aprenentatge amb altres joves seleccionats. 
 • Suport per desenvolupar el treball de fi de grau (TFG) o de recerca (en cas de menció) a través del programa. 
 • Aportació a l’acompanyament tutoritzat de la universitat per part de dos actors: mestres mentors de les escoles rurals i professors universitaris del territori de destinació. 
 • Un ajuda econòmica de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses de desplaçament i d’allotjament en una comunitat autònoma diferent de la de residència. 

4- Quins són els requisits per participar a «Generació docents»? 

 • Tenir com a màxim 25 anys en el moment de tancar la convocatòria. 
 • Residir a Espanya. 
 • Disposar de la nacionalitat espanyola o d’un permís de residència i treball que permeti, en un futur, exercir de docent a Espanya. 
 • Ser estudiant, en una universitat espanyola, d’alguna de les titulacions que permeten exercir com a docent en les etapes d’educació infantil i primària. 
 • Estar cursant actualment crèdits de 3r o 4t curs del grau. 
 • Fer els quatre mesos de pràctiques curriculars entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2022 en una comunitat autònoma diferent de la d’origen i residència (l’escola serà assignada per l’organització). 
 • Comptar amb el suport de la universitat espanyola en què es cursi el grau, amb el consegüent reconeixement com a pràctiques curriculars. 
 • Enfocar el treball de fi de grau (TFG) o de recerca (en cas de menció) en àmbits d’innovació educativa relacionats amb l’experiència de l’escola rural. 
 • Tenir disponibilitat per participar d’una manera contínua i activa en la formació i les activitats previstes en la comunitat d’aprenentatge del programa de setembre a desembre del 2021. 

5- Quina documentació haig de presentar en la sol·licitud? 

Per presentar la sol·licitud cal que omplis aquest formulari online. A més d’emplenar uns apartats on hauràs de facilitar les teves dades i informació sobre els teus interessos, caldrà que hi adjuntis la documentació següent: 

Document d’identitat: DNI, NIE o passaport. 

Certificat d’expedient acadèmic. 

Currículum o enllaç al perfil de LinkedIn, per completar la informació sobre la teva formació i experiència. 

Les dades del coordinador de pràctiques universitàries de la teva facultat i d’un docent que tingui referències directes teves. Un cop hagis presentat la teva sol·licitud, cal que tots dos ens facin arribar el seu suport i recomanació. Tan sols hauràs de enviar-los un enllaç que et proporcionarem al formulari en el moment de la inscripció. A través d’aquest enllaç podran enviar directament a l’organització, en format digital, el comunicat que estimin oportú. 

Pots descarregar-te tota la informació que necessitaràs a l’apartat «Inscriu-te» abans d’omplir el formulari. 

6- Com serà el procés de selecció? 

Hi haurà una primera fase de valoració de les candidatures a càrrec d’una comissió tècnica d’experts. La comunicació als preseleccionats tindrà lloc al llarg del mes d’abril del 2021. 

La segona fase consistirà en un seguit de tallers dinàmics d’avaluació per als estudiants preseleccionats. Aquests tallers constituiran, en si mateixos, tota una experiència d’aprenentatge col·lectiu. Està previst que se celebrin durant la primera quinzena de maig del 2021. 

Després d’aquests tallers, es durà a terme una segona preselecció de candidats i se’ls convocarà a una entrevista personal que es farà durant les setmanes posteriors.

Un cop acabades les entrevistes, finalment, se seleccionarà 30 estudiants per al programa de pràctiques i 10 estudiants més que quedaran en llista d’espera. Aquesta selecció es comunicarà a principis del mes de juny del 2021. Durant les setmanes següents, així mateix, es comunicarà a cada candidat l’escola rural assignada. 

Tot el procés de selecció serà online. 

7- Quan i com serà la formació prèvia a les pràctiques? 

Els estudiants seleccionats participaran conjuntament en una formació preparatòria (de setembre a desembre del 2021) amb diferents experts que els permetrà desenvolupar eines personals i professionals per afrontar les pràctiques en l’àmbit de l’educació rural i per definir el treball de fi de grau. 

En aquesta formació hi participaran tant els 30 candidats amb plaça assignada per fer les pràctiques com els 10 estudiants en llista d’espera. 

La formació prèvia serà online, i participar-hi és un requisit indispensable del programa. 

La durada de les pràctiques pot ser inferior a quatre mesos? 

El programa preveu que la durada de les pràctiques sigui de quatre mesos. Per poder assolir tots els objectius previstos és necessari complir aquest requisit. 

En cas que el període de pràctiques de fi de grau previst per la teva universitat de manera estàndard sigui inferior a quatre mesos, valora amb el teu coordinador de pràctiques les possibilitats d’ampliar-lo. Pots contactar amb el nostre equip per assessorar-te sobre les gestions que es poden fer per ampliar el període de pràctiques. 

8- Podré escollir el centre educatiu en el qual hauré de fer les pràctiques? 

L’assignació del centre correspon a l’organització. Hem elaborat una selecció de 30 centres rurals referents. El nostre equip treballarà per fer la millor assignació de centre segons el teu perfil. 

Et donarem l’oportunitat d’indicar, en la candidatura, la teva comunitat autònoma de preferència, encara que no et podem garantir que se t’assigni la primera opció. Les tres comunitats autònomes que participen en el programa són Aragó, Galícia i Extremadura. 

9- Puc fer el meu treball de fi de grau (TFG) o de recerca (en cas de menció) sobre un altre tema que no estigui relacionat amb l’escola rural? 

L’escola rural té un alt valor pedagògic. La participació a «Generació docents» requereix enfocar el treball de fi de grau (TFG) o de recerca (en cas de menció) en àmbits d’innovació educativa relacionats amb l’experiència de l’escola rural. 

Des d’aquesta perspectiva, el treball es pot centrar en els temes que resultin d’interès per a tu i el teu tutor, prenent com a marc experimental les pràctiques desenvolupades.

10- Qui serà el meu tutor del treball de fi de grau o de recerca? 

El teu tutor serà el que designi la universitat en què estàs cursant el grau. Els requeriments per estructurar i desenvolupar el treball, així com la seva avaluació, dependran exclusivament del model i el criteri del tutor de la teva universitat. 

El programa t’oferirà eines per enriquir la teva tasca amb l’experiència i les formacions que preveu. 

11- Fins quan puc presentar la meva candidatura? 

El termini de presentació de la candidatura acaba el proper 31 de març del 2021 a les 24:00 h. 

Si després de consultar aquesta informació encara tens dubtes o necessites ajuda, estem a la teva disposició a: 

generaciondocentes@fpdgi.org 
972 410 248 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org