Emprenedoria

Primers enviaments de cadires de rodes a iberoamèrica

Els enviaments s’emmarquen dins el conveni signat entre la FPdG i GERDD per a dissenyar i proporcionar articles ortopèdics per a discapacitats

20/10/2010

Girona. 19 d’octubre de 2010. La Fundació Príncep de Girona i l’associació GERDD (Gestora de Recursos pel Desenvolupament del Discapacitat) han realitzat durant el mes de setembre l’enviament d’un total de 230 cadires de rodes a Uruguai i Guatemala. Aquests enviaments suposen la posada en marxa de la primera fase de l’acord de col•laboració que es va signar el passat mes de febrer entre la Fundació Príncep de Girona, GERDD i els col•lectius de discapacitats Transiciones de Guatemala i ONPLI d’Uruguai.

Aquests centres es dedicaran a la producció i distribució de cadires de rodes i altres articles ortopèdics per a persones discapacitades d’Amèrica Llatina. El programa ha de permetre crear les condicions necessàries per poder fabricar i dur a terme un manteniment adequat de cadires de rodes per a persones discapacitades a Amèrica Llatina, amb la creació de dues empreses-taller. Les cadires s’envien desmuntades amb l’objectiu que siguin els mateixos tallers dels països els que s’encarreguin del muntatge i la distribució.

Paral•lelament a aquest projecte, i també amb la col•laboració de la Universitat de Girona, la Fundació Príncep de Girona i GERDD promouen la creació d’una xarxa d’investigació i desenvolupament d’ajudes tècniques. Amb aquesta xarxa es pretén aconseguir que diferents universitats col•laborin a millorar els dissenys de cadires de rodes i material ortopèdic per a persones amb discapacitat física.

La Fundació Príncep de Girona

El conveni amb l’entitat GERDD s’inscriu en les accions que la Fundació Príncep de Girona impulsa en l’àmbit social i de cooperació per fomentar el desenvolupament d’iniciatives dirigides a evitar les desigualtats.

La Fundació té com a missió donar suport a la formació i el desenvolupament dels joves per potenciar la capacitat de les noves generacions en la construcció d’una societat millor i més solidària, per una banda, i, per l’altra, se centra en l’atenció als problemes socials del nostre entorn, buscant la manera de proporcionar assistència i promocionar els col•lectius més vulnerables i menys pròspers, amb una especial dedicació als joves.

Amb aquesta missió, la Fundació treballa en quatre àmbits: científic i acadèmic, cultural i esportiu, empresarial i social i de cooperació.

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org