• Desenvolupament professional
Desenvolupament professional

Desenvolupament professional

La Fundació Princesa de Girona treballa per al desenvolupament professional dels joves. En aquesta línia, impulsa diferents iniciatives com el programa «Rescatadors de talent» i el «Campus de lideratge júnior».

Amb la posada en marxa del programa «Rescatadors de talent», la Fundació ha volgut fer un pas més en el seu compromís amb l'ocupabilitat juvenil, apostant per un projecte transformador que té com a factor diferenciador la promoció de la mobilitat laboral entre comunitats autònomes. L'experiència de la mobilitat, per si sola, desenvolupa competències, aporta noves possibilitats d'ocupabilitat i ajuda a desenvolupar la unitat de mercat al nostre país. El programa s'adreça a joves d'entre vint i trenta anys amb formació superior que es trobin en situació d'atur, de recerca de la primera ocupació o de subocupació. 

Amb el «Campus de lideratge júnior», la Fundació busca donar suport, catalitzar, acompanyar i accelerar el creixement personal i professional de joves amb potencial de desenvolupament i amb voluntat de lideratge i transformació, en línia amb la missió de la nostra entitat de dotar als joves de les eines necessàries per construir un futur millor, tant per a ells mateixos com per a la societat en què viuen.

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org