Campus de lideratge júnior

Programa dirigit a joves d'entre 20 i 30 anys amb ganes d'aprendre a desenvolupar la seva capacitat de lideratge a través d'un programa altament innovador i orientat al canvi de paradigma social.

L’any 2017, la Fundació Princesa de Girona, en línia amb la seva missió de dotar els joves de les eines necessàries per construir un futur millor per a ells i per a la societat en què viuen, va posar en marxa un programa de lideratge que té com a objectiu central desenvolupar les seves habilitats de lideratge en un context VICA (volàtil, incert, complex i ambigu), amb la finalitat de ser part activa en la transformació present i futura de les companyies i les institucions. Un programa d’entrenament d’habilitats i de formació en competències de lideratge dissenyat per a una nova generació de líders amb talent, capaços de guiar i orientar equips i organitzacions d’una manera saludable i sostenible en una relació intergrupal de cooperació. Les inscripcions per participar en el Campus de lideratge júnior estan tancades.  

En aquesta nova edició del Campus de lideratge júnior, ens centrarem a facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament de competències de lideratge a través d’un programa altament innovador, «L’art de liderar(-te)», orientat al canvi de paradigma social. Així, el programa té com a objectius: 

  1. Entrenar les habilitats del saber, el saber fer, el saber pensar i el saber ser, com a líders que influeixen i que actuen d’acord amb uns criteris conscients i ètics. 
  2. Desenvolupar un lideratge eficaç i estratègic per a una gestió òptima dels equips i les organitzacions, amb capacitat d’analitzar els fenòmens psicosocials i relacionals. 

  3. Adquirir la capacitat creativa i innovadora necessària en la gestió i l’exercici del lideratge, per analitzar i resoldre conflictes i per potenciar la cooperació. 

  4. Impulsar, transformar, desenvolupar i motivar per promoure el lideratge intergrupal i la diversitat en tots els àmbits a través d’una comunicació eficient. 

  5. Conèixer, analitzar i entrenar els diferents tipus i àrees del lideratge: de tasca, d’emocions, contingent, distribuït, transformacional, transaccional i al·lòfil o intergrupal. 

CONTINGUT 
El programa inclou tres cimeres, tres sessions intensives de cap de setmana que es desenvoluparan al novembre, al gener i al març.
Aquesta edició, que acollirà un màxim de 25 joves, tindrà una durada de 50 hores i finalitzarà al març del 2021. 

Es tracta d’un programa altament innovador en el qual els participants són els protagonistes. Ells desenvolupen d’una manera activa i experiencial, a partir del seu propi lideratge, una imatge atractiva del futur del món i d’ells mateixos. Els mateixos participants investiguen sobre el líder que volen ser, creen comunitat i desenvolupen el lideratge al·lòfil, el que promou les relacions intergrupals i s’obre al món. 

Primera cimera* 
6, 7 i 8 de novembre del 2020: «Reconeixent i descobrint lideratges: emocional, de tasca i contingent». 

Segona cimera 
15, 16 i 17 de gener del 2021: «Creant i construint el nostre lideratge: transformacional, conscient, autèntic i ètic». 

Tercera cimera 
12, 13 i 14 de març del 2021: «Ampliant estils de lideratge: al·lòfil i inspirador». 

*Molt aviat direm el lloc on es realitzarà el Campus de lideratge júnior. La Fundació Princesa de Girona oferirà ajudes a la mobilitat als joves perquè es puguin desplaçar fins al lloc on es realitzarà la formació.

PROCÉS DE SELECCIÓ DELS CANDIDATS
El procés de selecció dels participants tindrà lloc durant el mes de juliol de 2020.

Com a part del procés de selecció, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal, presencial o per Skype. Les candidatures seran avaluades des d'un punt de vista tècnic, segons els criteris que figuren en les presents bases. La FPdGi vetllarà per un equilibri de perfils atenent a criteris d'edat, gènere, procedència geogràfica i perfil acadèmic o àmbit professional.

L'equip avaluador estarà format per persones de la FPdGi i experts independents.

Els dies 14 i 15 de setembre de 2020 es comunicarà a cada participant la resolució definitiva mitjançant el correu electrònic facilitat en el formulari d'inscripció.

SITUACIÓ EXCEPCIONAL COVID-19
El Campus de lideratge júnior se celebrarà d'acord amb les mesures higienicosanitàries necessàries per la COVID-19 i sempre que les circumstàncies ho permetin. 

 

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org