V Jornada «Com s’educa el talent emprenedor»

Dades personals

D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’informem que les seves dades de caràcter personal seran tractades per la FPdGi i incorporades al sistema de tractament «Registre Formació i Conferències» amb la finalitat de portar a terme la gestió i la tramitació administrativa. Alhora, ens dona el seu consentiment per poder utilitzar i difondre imatges seves com a assistent i/o ponent i/o conferenciant en els mitjans de comunicació que la Fundació consideri adients. L’informem que les imatges s’incorporaran al sistema de tractament «Registre Imatges» amb la finalitat de gestionar-ne la difusió i la protecció.

Les seves dades se suprimiran quan s’extingeixi la relació i aquesta informació hagi deixat de ser necessària per determinar responsabilitats amb relació a la seva actuació professional.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirada del consentiment prestat enviant a la FPdGi, com a responsable del tractament, un correu electrònic a l’adreça [email protected] o bé un escrit a: FPdGi, c/ Juli Garreta, 1, 1r, E - 17002 GIRONA.

També pot adreçar-se a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació.

Dades identificatives de la Delegada de Protecció de Dades (DPD):
BF CONSULTING —dataProtect—, BERTA FAURA, registrada a l’AEPD amb el número 145161/2018; dades de contacte: [email protected].