Formació inicial «Com s'educa el talent emprenedor» a Pamplona

Formació inicial «Com s'educa el talent emprenedor» – Pamplona