Expedicions Pedagògiques a Galícia

Expedicions Pedagògiques a Galícia

25, 26, 27, 28 i 29 de març

Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Educar el talent emprenedor» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds i l’equilibri de territorialitat. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat de Galícia. Més informació a: www.educareltalentoemprendedor.org