Formulari

Jornada de Bones Pràctiques Girona

Girona, dijous 9 de maig 
Horari: de 16 a 18:30 hores
Lloc: seu de la FPdGi (Juli Garreta, 1 - 1E. Girona)