Expedicions Pedagògiques a València

Expedicions Pedagògiques a València

10, 11, 12, 13 i 14 de febrer

Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Expedicions Pedagògiques» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds i l’equilibri de territorialitat. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat de València.

Més informació a: www.fpdgi.org