Premi FPdGi Arts i Lletres

Aquest premi vol distingir joves amb un talent i una obra prometedors en qualsevol disciplina de les arts i les lletres i que serveixin d’exemple i inspiració per a altres joves. La convocatòria per aquesta candidatura es va tancar el 30 d'octubre.

MÉS INFORMACIÓ: 972 410 400 / premis@fpdgi.org

Aquesta categoria té per objecte premiar la trajectòria de joves amb un talent i una obra prometedors en qualsevol disciplina de les arts i les lletres i que serveixin d’exemple i inspiració per a altres joves. 

[Cinema, teatre, dansa, gastronomia, música, fotografia, pintura, vídeo, arquitectura, moda, escultura, literatura, disseny i altres manifestacions artístiques…]

El cineasta Guillermo García López, el director d'escena i dramaturg Rafael R. Villalobos, el violoncel·lista Pablo Ferrández, l'artista que ha sabut extreure el millor de la tradició flamenca per fusionar-la amb altres gèneres com el pop i el rock, Soleá Morente i el director d'orquestra Andrés Salado són alguns dels joves que ja han estat reconeguts pel Premi FPdGi Arts i Lletres. CONSULTA TOTS ELS PREMIATS d'aquesta categoria. 

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES 
- Tenir entre 16 i 35 anys d’edat* abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d’haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2004*. 

- Haver nascut o residir legalment en Espanya. 

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura. 

* Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org