Premi FPdGi Empresa

Si ets un jove amb iniciativa emprendedora, aquesta convocatòria t'interessa. La convocatòria per aquesta candidatura es va tancar el 30 d'octubre.

MÉS INFORMACIÓ: 972 410 400 / premis@fpdgi.org

El pròposit d’aquesta categoria és premiar la trajectòria de joves amb iniciativa emprenedora que hagin liderat o estiguin impulsant projectes d’empresa originals i viables. 

[…centre d’estudis, fundació, taller, botiga, franquícia, empresa agrària, manufacturera, industrial, tecnològica o de serveis, centre especial d’ocupació, centre de dia…]

L'emprenedora Pepita Marín Rey-Stolle, el neuròleg i fundador de Savana, Ignacio H. Medranol’enginyer aeronàutic José Miguel Bermúdez, l’emprenedor científic Damià Tormo o l’emprenedor Sergio Álvarez Leiva són alguns dels joves que ja han estat reconeguts amb el Premi FPdGi Empresa. CONSULTA TOTS ELS PREMIATS d'aquesta categoria.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES
- Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d’haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2004*.

- Haver nascut o residir legalment en Espanya. 

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura. 

* Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.  

 

 

 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org