Premi FPdGi Recerca Científica

Si et dediques a la recerca, volem conèixer la teva trajectòria. La convocatòria dels Premis 2021 per aquesta categoria es va tancar el 30 d'octubre

MÉS INFORMACIÓ: 972 410 400 - premis@fpdgi.org    

El propòsit d’aquesta categoria és premiar la trajectòria de joves científics (inclosos els que treballin en el camp de les ciències humanes i socials) amb experiències o projectes de recerca destacats en la seva disciplina, emprenedors, innovadors i amb un potencial elevat de desenvolupament futur.

[La categoria està destinada a joves investigadors de les diferents ciències, des de les naturals i tècniques fins a les socials i humanes.]

Els investigadors Rubén Darío Costa Riquelme, Guillermo Mínguez, María Escudero Escribano o Héctor Gómez són alguns dels joves que ja han estat reconeguts amb el Premi FPdGi Recerca Científica. CONSULTA TOTS ELS PREMIATS d'aquesta categoria. 

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES
- Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d’haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2004*.

- Haver nascut o residir legalment a Espanya. 

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura. 

* Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org