Premi FPdGi Social

Aquest guardó vol distingir joves que, pel seu lideratge i compromís personal, hagin aconseguit èxits en la creació i l’impuls de projectes socials, amb visions noves i resultats tangibles, en el marc d’entitats o empreses socials. La convocatòria per aquesta candidatura es va tancar el 30 d'octubre.

MÉS INFORMACIÓ: 972 410 400 / premis@fpdgi.org

En aquesta categoria, l'objectiu és premiar la trajectòria de joves que, pel seu lideratge i compromís personal, hagin assolit èxits en la creació i l’impuls de projectes que fomenten la integració de col·lectius en risc d’exclusió, amb visions noves i amb resultats tangibles, en el marc d’entitats o empreses socials.

[…atur, pobresa, discriminació, èxit escolar, discapacitat, cooperació, risc d’exclusió…]

L'innovador tecnològic Guillermo Martínez, les emprenedores socials Arancha Martínez i Miriam Reyes, la lingüista Luz Rello, la treballadora social Begoña Arana o els emprenedors Héctor Colunga i Mohamed El Amrani són alguns dels joves que ja han obtingut aquest premi. CONSULTA TOTS ELS PREMIATS d'aquesta categoria.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES CANDIDATES
- Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d’haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2004*. 

- Haver nascut o residir legalment en Espanya. 

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura. 

* Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

 

 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org