Premiats i escoles

La Fundació Princesa de Girona posa en marxa «Premiats i escoles». Es tracta d’un projecte pioner que ofereix als centres educatius un cicle de trobades i xerrades d’orientació professional i vocacional. Les conferències aniran a càrrec dels premiats de la Fundació Princesa de Girona que ajudaran als alumnes que hi assisteixin a endinsar-se en àmbits tan diversos com la química computacional, la robòtica, l’art, la música, les matemàtiques, l’emprenedoria o l’àmbit social. Amb aquest projecte, la FPdGi vol apropar el talent dels seus joves premiats als alumnes amb l’objectiu d’oferir-los orientació professional i vocacional.

Sílvia Osuna (Premi FPdGi Recerca Científica 2016); Alberto Enciso (Premi FPdGi Recerca Científica 2014); Andrés Salado (Premi FPdGi Arts i Lletres 2016) o Mohamed El Amrani (Premi FPdGi Social 2014) són alguns dels premiats que participen en aquest cicle de conferències

ELS DESTINATARIS
El programa s’adreça a instituts de secundària, FP i batxillerat, preferentment en el context d’activitats d’orientació vocacional i professional per a alumnes de 4t d’ESO, 1r de batxillerat i cicles formatius de grau superior que els mateixos centres organitzin. En el cas dels alumnes de batxillerat, també pot ser adequat per a orientar-los en l’elaboració de treballs de recerca. 

Addicionalment, els centres educatius podran sol·licitar, en funció de la disponibilitat del premiat, una visita al centre on aquest dugui a terme la seva activitat o bé la seva participació en una de les activitats extraordinàries que organitzi el mateix educatiu.

 

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org