Emprenedoria

Emprendre és possible

La plataforma digital 'Emprendre és possible' respon a la voluntat d'oferir un portal que ajudi i aporti informació d'una manera senzilla, unificada i global a l'Emprenedor.

Aquest programa, impulsat en col·laboració amb Indra, ha estat concebut per donar suport als joves en el procés de definició d’una idea de negoci i la seva posada en marxa posterior.

La plataforma digital Emprendre és possible té la missió de servir d'ajuda a tot emprenedor social, cultural, educatiu, mediambiental, tecnològic, esportiu, artístic... Així com als professionals i agents que fomenten l'esperit emprenedor.

Emprendre és possible realitza tres grans aportacions: 

  • Aglutina tota la informació que necessita un emprenedor, entorn del denominat Cicle Emprenedor, fent especial èmfasi en la definició de la idea de negoci.
  • Ofereix eines per a crear un compte d'usuari perquè l'emprenedor pugui conèixer millor el seu perfil emprenedor i construir la seva idea de negoci
  • Ofereix eines de relació amb altres emprenedors: blog, fòrums de debat i presència en xarxes socials.

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org