Fundació Èxit, Premi FPdGi Entitat 2010

Premi FPdGi a una entitat, per la seva tasca a favor de la inserció i formació de joves en risc d'exclusió social.

La Fundació Èxit neix a Barcelona l’any 2000 amb l’objectiu de possibilitar la inserció laboral de joves amb fracàs escolar i en situació de risc d’exclusió social. La iniciativa parteix d’un grup d’empresaris compromesos que, juntament amb entitats del món social, uneixen els seus esforços per desenvolupar un model formatiu propi basat en el treball en xarxa que permeti a joves en situacions socials més fràgils, una primera oportunitat laboral.

El model de franquícia social amb el que es va iniciar la fundació i amb el que ha aconseguit un gran impacte social amb una estructura mínima, ha evolucionat cap a un dispositiu més adaptat a la situació socioeconòmica que estem vivint i a la realitat dels joves d’avui. Són necessàries grans dosis de creativitat per trobar fórmules innovadores, com el projecte Coach o la formació Dual, on joves i empreses puguin sentir-se còmodes i sigui profitós per als dos.

La clau està a establir un pont entre el món social i el món empresarial i l’èxit de la fundació ha estat aconseguir que aquest pont sigui bidireccional. Destaca també la seva capacitat per implicar a multinacionals i grans empreses en projectes d’acció social.

En aquests moments, i entre moltes altres iniciatives, destaca el Projecte Socialjobs que té com a objectiu connectar empreses i col·lectius amb dificultats especials d’inserció a través de les noves tecnologies (un ‘infojobs social’).

En paraules del president de la Fundació Èxit, Salvador Mas de Xaxas: “El que fa especial Èxit és la capacitat que tenim de connectar la realitat dels joves i de les entitats socials que treballen amb ells amb la realitat del món empresarial. I podem fer-ho perquè en una mateixa entitat ens hem unit gent molt diversa a tots els nivells però amb un mateix objectiu: la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social”.

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org