Catalina Hoffmann Muñoz-Seca, Premi FPdGi Empresa 2013

El jurat ha decidit que el premi recaigui en Catalina Hoffmann, per ser una jove empresària que ha aplicat innovació en un sector tradicional, aconseguint un gran impacte social en la millora de la qualitat de vida de la tercera edat. El creixement del negoci a nivell nacional i internacional no ha estat obstacle per a desenvolupar el seu compromís amb els valors humans que promou.

Catalina Hoffmann Muñoz-Seca. México DF, 1977. És la fundadora de Vitalia i la creadora del “Mètode Hoffmann”. Graduada del Programa de Desenvolupament Directiu de l’ IESE Business School, de la Universitat de Navarra. Té estudis en Medicina i és graduada en Teràpia Ocupacional i especialista en estimulació cognitiva. En els darrers anys s'ha posicionat com a referent professional en el sector de la tercera edat per la seva trajectòria com a empresària i com a creadora del Mètode Hoffmann. Vitalia és una xarxa de centres de dia amb tractaments terapèutics especialitzats i una àrea estratègica de nous productes i solucions per a la tercera edat basats en la innovació. Vitalia es va crear en 2009 i té més de 3000 usuaris, 200 empleats, 21 centres oberts i 7 en procés. Té prevista la seva expansió internacional a Brasil i Mèxic.

És col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació (TV i ràdio), Membre del Consell Editorial de Grupo Senda, associat AMADE (Associació Madrilenya d’ atenció a la dependència), en la qual lidera la Comissió de Comunicació. També és membre i mentora de l’ European Professional Women ́s Network a Espanya i forma part del Comitè d’Experts a Womenalia. Des d’aquesta associació, apadrina el projecte Mapel d’Ajuda en Acció amb l’objectiu de mentoritzar a dones emprenedores a Equador.

Al juny de 2012 es va crear la Fundació Catalina Hoffmann amb l’objectiu d’atendre a comunitats de persones grans de baixos recursos i potenciar la recerca de noves teràpies i projectes que contribueixin a l’envelliment actiu, benestar i qualitat de vida.

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org