Guillermo Mínguez, Premi FPdGi Recerca Científica 2018 ex aequo

Ha estat distingit pel seu treball en el disseny de tamisos moleculars híbrids que permeten la síntesi de materials nanoestructurats a la carta. Es destaca l’impacte dels seus treballs en MOF (Metallic Organic Frameworks) magnètics, des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi. Els nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps com el medi ambient i l’energia.

Guillermo Mínguez Espallargas (1981) és llicenciat en Química per la Universitat de Sevilla i doctor per la Universitat de Sheffield (Regne Unit). Actualment és investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, on lidera projectes nacionals i europeus. La tasca del Dr. Mínguez Espallargas s’adreça tant al desenvolupament de materials moleculars que formin xarxes tridimensionals poroses, els anomenats MOF (Metal Organic Frameworks), com a la síntesi de nous materials bidimensionals anàlegs al grafè. Aquests avenços poden tenir un impacte positiu destacat en àmbits com el de l’emmagatzematge energètic, l’alliberament controlat de fàrmacs o la detecció molecular, entre altres. A més, la implementació de propietats magnètiques i conductores permet detectar la incorporació de diferents molècules per tal de desenvolupar sensors.

Guillermo Mínguez ha estat distingit amb el Premi FPdGi Recerca Científica 2018 ex aequo pel seu treball en el disseny i la síntesi de materials nanoestructurats a la carta. Cal destacar l’impacte dels treballs que du a terme en MOF magnètics, des del seu estudi fonamental fins a la seva aplicació en sensors i en catàlisi.  Els nous materials porosos desenvolupats tindran una gran repercussió en camps com el medi ambient i l’energia.

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org