María Escudero Escribano, Premi FPdGi Recerca Científica 2018 ex aequo

Ha estat distingida per la seva tasca en el desenvolupament de catalitzadors electroquímics basats en nanopartícules metàl·liques amb la finalitat de substituir metalls nobles per reduir els costos i augmentar l’eficiència en processos d’obtenció d’energia neta. Es destaca l’impacte científic, tecnològic, energètic i social de la seva recerca, que contribuirà a frenar el canvi climàtic.

María Escudero Escribano (Cáceres, 1983) és enginyera química per la Universidad de Extremadura i doctora en Química per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Durant el seu doctorat, va ser becària de la Residencia de Estudiantes i va fer estades de recerca a l’Argonne National Laboratory (Estats Units) i a la Universität Ulm (Alemanya). El 2012 va continuar la seva formació a la Danmarks Tekniske Universitet i el 2014 va rebre la beca Sapere Aude - Research Talent del Govern danès, gràcies a la qual va passar dos anys a la Stanford University (Estats Units). Des del març del 2017 és professora a la Københavns Universitet, on dirigeix ​​el grup de Nanoelectroquímica. Ha publicat el seu treball en revistes com Science, té tres patents i ha rebut nombrosos premis d’investigació, com ara el Premi Jove Químic Europeu 2016 i el Premi Investigador Jove de la Divisió d’Energia de la Societat Americana d’Electroquímica 2018.

La Dra. Escudero Escribano investiga nous materials que, a partir de reaccions electroquímiques, permetin obtenir energia neta i produir compostos químics i combustibles sostenibles. El seu principal objectiu és dissenyar i optimitzar el lloc actiu de catalitzadors per a reaccions d’interès en dispositius de conversió d’energia com les piles de combustible i els electrolitzadors.

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org