Ignacio Hernández Medrano, Premio FPdGi Empresa 2019

El premiat ha estat distingit per haver «democratitzat l’accés a la informació medicocientífica de milions de pacients a través de la intel·ligència artificial».

Ignacio Hernández Medrano (Alacant, 1983) és llicenciat en Medicina Clínica per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i ha cursat diversos postgraus en direcció mèdica i gestió clínica així com en direcció i gestió d’R+D+I en ciències de la salut. També ha fet estudis de postgrau a la Singularity University de Mountain View, a Califòrnia (Estats Units). 

Durant deu anys va treballar al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, on va coordinar l’estratègia d’investigació del centre. Ignacioés CEO i fundador de Savana, una plataforma d’intel·ligència artificial que accelera i expandeix la investigació mèdica, a més de millorar la qualitat de l’assistència als pacients i de la gestió hospitalària; amb aquesta finalitat, llegeix i analitza les dades de milions de casos clínics (180 milions, actualment), a partir dels quals aprèn i genera models predictius que anticipen la millor actuació davant d’un pacient, i extreu un coneixement clínic que prèviament estava ocult. Ignacio Hernándeztambé és fundador de Mendelian, una plataforma encaminada a democratitzar l’ús de la informació genòmica per al diagnòstic.

 

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org