"Article 1", Premi FPdGi Entitat Internacional 2018

Ha estat reconeguda per la seva lluita a favor de l’ocupabilitat dels joves amb independència del seu origen social, econòmic o cultural; pel seu impacte en un elevat nombre de joves en risc d’exclusió; pel fet de ser un referent de creixement gràcies a la fusió de dues entitats; pel seu treball en la integració d’educació i ocupació i per haver aconseguit la implicació activa dels diferents actors de la societat.

Article 1, amb seu a París, neix de la fusió de dues associacions que lluiten contra la desigualtat d’oportunitats, Frateli i Passeport Avenir, fundades el 2004 i el 2005, respectivament, sobre la base d’una mateixa observació: les desigualtats socials i la discriminació s’acarnissen amb els joves amb menys ingressos.

Guiades pels valors comuns de justícia, igualtat, fraternitat i llibertat, aquestes dues associacions han desenvolupat al llarg del temps programes que busquen crear vincles i organitzar reunions entre aquests joves i voluntaris/mentors del món professional desitjosos de compartir el seu coneixement i compromís amb ells. Gràcies als seus programes de tutoria i a l’organització de tallers, prop de 12.000 estudiants d’orígens modestos han rebut ja el suport d’Article 1. L’objectiu últim d’aquesta entitat és crear una societat on l’orientació, l’èxit en els estudis i la integració professional no depenguin dels orígens socials, econòmics i culturals; una societat, en definitiva, en què l’èxit depengui dels vincles socials i el compromís cívic.

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org