Projectes

La Fundació Princesa de Girona enfoca la seva acció en tres grans àmbits d’actuació que executa a través dels seus programes: Premis FPdGi, «Rescatadors de talent» i «Educar el talent emprenedor». La Fundació disposa d’una seu al centre de Girona ubicada al carrer Juli Garreta n.1. L’espai FPdGi ofereix als joves un punt de trobada on s’organitzen activitats dissenyades a donar resposta a les necessitats més urgents d’aquells que es troben en procés de millorar el seu desenvolupament professional

El pla d'actuació 2019 conté els següents projectes.

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org