Projectes

La Fundació Princesa de Girona enfoca la seva acció en tres grans àmbits d'actuació: detecció de referents amb talent que serveixin de models contemporanis a altres joves (Premis FPdGi), promoció de programes per a la millora de l'ocupabilitat («Rescatadors de talent») i el foment de la transformació educativa, a través de la formació de joves docents. La Fundació disposa d'una seu al centre de Girona ubicada al carrer Juli Garreta. Aquest espai ofereix als joves un punt de trobada on s'organitzen activitats dissenyades per donar resposta a les necessitats més urgents d'aquells que es troben en procés de millorar el seu desenvolupament professional. 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org