Presidència d'Honor

Presidència d'Honor

S. A. R. la Princesa d'Astúries i de Girona
Presidenta d'Honor

M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya*
Vicepresident d'Honor

* En data 22 de juny de 2018, l'actual M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Torra, va renunciar a la Vicepresidència d'Honor de la Fundació Princesa de Girona.

 

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org