• Qui som
  • /
  • Informació econòmica i transparència

Informació econòmica i transparència

La Fundació Princesa de Girona, seguint el seu codi de transparència i bon govern, publica regularment, la seva informació econòmica i de bones pràctiques per posar-la a disposició de la ciutadania.

La Fundació Princesa de Girona, d'acord amb el mandat del seu Patronat i seguint les recomanacions d'institucions externes independents com la Fundación Lealtad, la Asociación Española de Fundaciones i la Fundación Compromiso y Transparencia, aplica mesures de transparència, publicitat i bon govern que, entre d'altres, suposen la publicació de la següent informació corporativa perquè estigui a disposició de tots els ciutadans que desitgin consultar-la.

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org