Bústia ètica

Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal confidencial i transparent per comunicar, per part dels empleats de la Fundació Princesa de Girona, així com per qualsevol persona o entitat aliena a la mateixa, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta de Patrons i Donants i del Codi de conducta de Treballadors i Col·laboradors. 

La gestió de la Bústia ètica buzon.etico@fpdgi.org correspon a la Comissió d'Auditoria. En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones investigades.

 

Formulari

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org