• Transformació educativa

Transformació educativa

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) és una fundació privada, que aspira a ser un referent a nivell estatal en el suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent que serveixin de referents contemporanis a altres joves, la innovació educativa en la formació de formadors per al seu desenvolupament professional i el llançament de programes per a la millora de l'ocupabilitat.

Guiada per aquest convenciment, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha impulsat, durant 6 anys, el programa «Educar el talent emprenedor», que ha tingut com a repte principal introduir la competència d'aprendre a emprendre a la pràctica ordinària dels docents. En aquests moments, estem treballant en la redefinició del nostre projecte educatiu el propòsit del qual serà contribuir a l'enfortiment de les competències professionals dels futurs mestres.

A més, la Fundació Princesa de Girona impulsa les Expedicions Pedagògiques i el Premi Escola de l'Any.

 

Copyright © 2020 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org