• Transformació educativa
Transformació educativa

Transformació educativa

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) és una fundació privada, que aspira a ser un referent a nivell estatal en el suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent que serveixin de referents contemporanis a altres joves, la innovació educativa en la formació de formadors per al seu desenvolupament professional i el llançament de programes per a la millora de l'ocupabilitat.

Guiada per aquest convenciment, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha impulsat, durant 6 anys, el programa «Educar el talent emprenedor», que ha tingut com a repte principal introduir la competència d'aprendre a emprendre a la pràctica ordinària dels docents. Aquest curs 2020-2021, hem posat en marxa «Generació Docents», un nou programa orientat al desenvolupament professional de futurs docents, centrant l'activitat de la seva àrea educativa als joves. El programa es proposa seleccionar anualment a 30 joves perquè realitzin les seves pràctiques en una escola rural de referència, amb la finalitat que esdevinguin docents transformadors, amb capacitat per innovar i generar solucions als grans reptes educatius. En aquesta primera edició, les pràctiques es realitzaran en centres d'Aragó, Extremadura i Galícia. 

A més, la Fundació Princesa de Girona impulsa les Expedicions Pedagògiques i el Premi Escola de l'Any.

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org